Regulamin

Regulamin Willi za Wodą

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego regulaminu.

 • Doba w pokojach rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, 

a kończy o godz. 10:30 w dniu wyjazdu.

 • Przyjęcie gości w dniu przyjazdu,zameldowania następuję od godziny 15.00 do godziny 22.00
 • W przypadku późniejszego przybycia lub wcześniejszego wyjazdu nie będą 

udzielane żadne zniżki.

 • Rezerwacja może być dokonana na piśmie, za pomocą faxu, 

drogą elektroniczną , telefonicznie.

 • Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50% w ciągu 

trzech dni od daty rezerwacji (decyduje data wpłaty).

 • W przypadku pobytów 2 dniowych lub krótszych zadatek wynosi 

100% należności.

 • Zadatek można wpłacić na konto bankowe podane przez właściciela 

lub na adres przekazem pocztowym, po wcześniejszym 

ustaleniu terminu pobytu.

 • W razie odwołania przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Po przybyciu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości 

w celu zameldowania.

 • Opłata za cały okres deklarowanego pobytu regulowana jest jednorazowo 

w dniu przyjazdu do „Willi za Woda”. W wypadku wpłacenia zadatku zostaje 

on zaliczony do ceny usługi..

 • „Willa za Wodą” nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie dzieci 

bez opieki osób dorosłych.

 • Na terenie „Willi za Wodą” obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów

 w pokojach, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych do tego celu (budynek jest 

wyposażony w czujniki przeciw pożarowe).

 • Pokój może być zamieszkały przez nie większą ilość osób niż zgłoszono 

w rezerwacji.

 • Goście ponoszą odpowiedzialność materialną w razie powstania 

jakichkolwiek szkód w trakcie pobytu.

 • Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00.
 • Zachowanie Gości i osób korzystających z usług wynajmu nie powinno

 zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

 „Willa za Wodą” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie,

 która narusza tę zasadę.

 • „Willa za Wodą” nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie 

rzeczy wniesionych na teren budynku.

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do naszego regulaminu.